ПОЛІТИКА
ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА АТ "ІТН"
У CФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

АТ "Інститут транспорту нафти" є провідною організацією в Україні з проектування об'єктів транспорту, зберігання, розподілу і перевалки нафти та нафтопродуктів.

Вище керівництво АТ "ІТН", виходячи з інтересів замовників, акціонерів, персоналу та суспільства, бере на себе зобов'язання керуватися такими принципами:

•   зосередитися на вирішенні першочергових задач щодо задоволення потреб та очікувань замовника як основи для задоволення інтересів інших зацікавлених сторін;
•   удосконалювати процеси системи вдосконалення підприємства на основі вивчення персоналом вимог, викладених у стандартах ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 45001:2015;
•   додержувати застосовні законодавчі та інші вимоги у сфері природоохоронної діяльності, охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці;
•   забезпечувати зменшення кількості забруднюючих речовин, які можуть потрапити в повітря та воду, а також відходів, які не придатні до повторного використання;
•   здійснювати моніторинг ключових екологічних характеристик процесів інституту з метою своєчасного попередження забруднення навколишнього середовища;
•   підвищувати рівень корпоративної культури у колективі інституту на основі філософії загального управління якістю (TQM) і моделі ділової досконалості (ЕFQM);
•   ознайомлювати зацікавлені сторони з політикою вищого керівництва АТ "ІТН";
•   здійснювати благодійну діяльність і в цьому знаходити задоволення;
•   забезпечувати сприятливі умови для праці та відпочинку персоналу.

 

Вище керівництво АТ "ІТН" бере на себе відповідальність за реалізацію проголошених принципів та забезпечення необхідними ресурсами.

 

Адреса: 04050, вул. Січових Стрільців, 60, Київ, Україна
Телефон +38 (044) 484-32-52
Email: itn@itn.ua